Voorwaarden

Wanneer u deze site gebruikt gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Maak geen gebruik van de website als u de voorwaarden niet accepteert.

Gebruik van de site
GratisPrijsvraag.nl verleent u het recht de site uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site op enigerlei wijze te reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel.

Gebruik van het materiaal op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. Het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de site te gebruiken automatisch ingetrokken.

Gebruik van de Hyperlinks van deze site
Het is niet toegestaan om zonder, schriftelijke voorafgaande toestemming van GratisPrijsvraag.nl de hyperlinks op de website GratisPrijsvraag.nl, alsmede de hyperlinks te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het is niet toegestaan, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of te downloaden naar een eigen databank of computersysteem, alsmede de niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaaldelijk en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet.

De hyperlinks op onze website zijn voorzien van codes gerelateerd aan de naam GratisPrijsvraag.nl en zijn ook gerelateerd aan overeenkomsten met onze partners en adverteerders. Misbruik van deze hyperlinks kan ernstige schade veroorzaken. Indien wij dit constateren, zijn wij genoodzaakt de schade te verhalen op de veroorzaker en zonodig juridische stappen te ondernemen.

Vrijwaring
GratisPrijsvraag.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen juist is, daarentegen kan GratisPrijsvraag.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. GratisPrijsvraag.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

GratisPrijsvraag.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GratisPrijsvraag.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GratisPrijsvraag.nl. GratisPrijsvraag.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GratisPrijsvraag.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

GratisPrijsvraag.nl kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen, want deze zijn bindend voor u.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@GratisPrijsvraag.nl